logo-image

Hur har ni det med likviditeten?

Är det så att du har en verksamhet eller ett företag och känner dig lite oroad över ekonomin? Att lära sig att undvika likvida bekymmer för framtiden är bra att göra. Ett snabbt sätt annars att få upp likviditeten är att sälja fakturor till Qred. Sälja fakturor är ett snabbt sätt att få in pengar helt enkelt. Men har du problem med likviditeten varje månad, så kan det vara bra att sätta in även andra åtgärder. 

När man driver ett företag är det viktigt att ha  likvida medel för att kunna utveckla sin verksamhet och växa. Det handlar alltså om att du ska ha en bra betalningsförmåga. Det du får in av kunder är likvida medel.

Öka din likviditet

Du kan göra flera saker för att få en bättre likviditet. Är det så att du har 30 dagars betalningstid på dina fakturor så kan det vara bra att förkorta dem som dina kunder ska betala, alternativt att du ber om förlängd tid att betala på de fakturor som är de du ska betala. Se även om du kan skapa en större och mer mixad kundkrets, så att du inte så att säga lägger alla ägg i en korg. Du bör även se över din likviditetsbudget. En sådan bör göras varje månad så att du kan se hur du kan göra med din likviditet. Se över dina kostnader och fundera på vad du kan dra ner på. Som sista utväg kan du sälja av tillgångar. 

3 Apr 2020